web analytics

10.000 terechtstellingen in het jaar 1329

128
banner

De repressie en de doodvonnissen duren nog voort tot in augustus van 1329. Allemaal in opdracht van graaf Lodewijk van Nevers die zich van zijn triestigste en vooral wraakzuchtigste kant laat zien. Het aantal terechtstellingen op de Vlaamse schavotten wordt op nagenoeg 10.000 (tienduizend!) geschat. Onder de slachtoffers hangt ook Willem Cokelare. Terwijl het bloed bij stromen vloeit proberen de raadgevers van de graaf te snoeien in de voorrechten van de Bruggelingen, van het Brugse Vrije en zeer zeker ook van de andere Vlaamse steden. Ze raken daarmee aan zowat het hoogste goed van elke stedeling waar generaties van hun voorouders voor gevochten hebben.

Om te beginnen worden de privileges van Brugge gekortwiekt. De graaf houdt zich voortaan het recht voor om kennis te nemen van alle misdrijven tegen de kerk en haar dienaars, tegen de schout, de magistraat en de ontvangers. Hij eigent zich de opbrengsten toe van de boeten en geeft zichzelf het recht om uitspraken van het magistraat te wijzigen als die schadelijk zijn voor wet en recht. Het Vrije krijgt een nieuwe keure. Die bestaat uit 120 artikelen en leidt tot grote veranderingen in het bestuur. Een belangrijk punt is dat er niet langer schepenen voor het leven kunnen verkozen worden. Voortaan staat er een jaarlijkse herverkiezing op het programma.

Het schepencollege wordt onderverdeeld in drie kwartieren (banken) met elke dertien schepenen en een burgemeester. Het is zo geregeld dat de drie schepenbanken zich niet mogen moeien met elkaars beslissingen zonder de uitdrukkelijke opdracht van de graaf. Er is sprake van het Noordkwartier, het Oostkwartier en het Westkwartier die nu ook beschikken over een eigen vierschaar. De sessies van hun vierscharen zullen doorgaan in Brugge op respectievelijk de dinsdag, donderdag en zaterdag. De nieuwe keure preciseert heel duidelijk wat de schepenen wel of niet mogen doen. Zo kunnen schepenen als ze iemand betrappen op valsheid of corruptie niet langer zelf beslissen over het afhakken van ledematen of mensen terecht te stellen. Daar kan alleen de graaf over beslissen.

Al die aanpassingen gebeuren zeer tegen de zin van de ontmoedigde bevolking die deze verordeningen betitelt als zijnde ‘Het Kwaad Privilege’. Ook Damme wordt gesanctioneerd en blijft niet langer de geprivilegieerde voorhaven voor Brugge. Monnikerede en Lombardsijde krijgen voortaan dezelfde rechten. Eerstgenoemde is een van de talrijke havenplaatsen die naast Aardenburg, Sint-Anna ter Muiden, Hoeke en Lammingsvliet aan het Zwin of zijn inhammen gebouwd zijn ten gunste van de Brugse wereldhandel. De graaf berooft ook de andere steden en gemeenten van artikelen uit hun stadsrechten. Het Diksmuidse schepencollege bestaat nu volledig uit graafgezinden met daarboven nog een ruwaard die er moet voor zorgen dat de rechten van de vorst gehandhaafd blijven.

Vlaanderen ligt er verslagen bij. Lodewijk van Nevers denkt van zichzelf dat hij nu eindelijk eens de juiste maatregelen getroffen heeft om zijn Vlaamse onderdanen koest te houden. Hij kan nu eindelijk zijn Frans herenleventje verderzetten. Af en toe komt hij eens enkele dagen doorbrengen in zijn landen tussen de Noordzee en de Dender en voor de rest zien ze hem hier niet veel meer.

 

 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Auteur van 'De Kronieken van de Westhoek'

Related Articles & Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *