web analytics

Anno 1301. Adieu les Dampierres

285
banner

Einde mei 1301. Na de verbeurdverklaring van Vlaanderen (‘adieu les Dampierres’), reizen Filips de Schone en zijn echtgenote Johanna van Navarra met hun hele hofhouding naar onze contreien. Hij wil zich hier laten erkennen als wettelijke vorst van ‘La province de Flandres’. In de meeste steden worden ze met alle mogelijke eerbetuigingen ontvangen en hij beloont hun generositeit met nieuwe vrijheden en privileges en vooral met de afschaffing van enkele eerder aangekondigde belastingen. De wethouders en de andere leliaards van Gent ontvangen het koningskoppel ook al met een exuberante luister.

Ze organiseren buitensporige maaltijden en prinselijke steekspelen en gooien met geld. Het bezoek kost maar liefst 17.000 gulden, een bedrag dat door de inwoners moet bijeengeschraapt worden. Gelukkig vallen ook hier de bieraccijnzen weg zodat al die moeite niet voor niets was. Zijn intrede in Brugge valt dan wel uit de toon. Het onthaal door de Bruggelingen is eerder koel en afstandelijk te noemen. Dat heeft vooral te maken met de interne keuken hier. De Bruggelingen zouden eveneens willen pleiten en smeken om lastenverlagingen maar dat wordt hen formeel verboden door het stadsbestuur. Ze wensen niet bekend te staan als smekende mensen.

De eigenwaarde van de rijke burgerij etaleert een vreemd contrast bij de koninklijke intrede. Terwijl Filips & Johanna met grote show ontvangen worden door het magistraat en de finefleur van de stad reageert de rest van de stedelingen bitter en schamper op al die gatlikkerij. Vreemd genoeg is het vooral de protserigheid van de dames van stand die heel negatief overkomt bij de Franse koningin. De Brugse dames zijn zodanig opgetut en gekleed dat het er wel op lijkt dat ze hun koningin in de schaduw willen stellen en naar de kroon willen steken.

Dat ontlokt hier in Brugge haar fameuze uitspraak; ‘Ik meende de enige koningin te zijn in Frankrijk, maar me dunkt dat al de Vlamingen die in onze gevangenissen zitten wel allemaal prinsen moeten zijn, want hun achtergebleven vrouwen lopen allemaal gekleed als koninginnen en prinsessen. Geschiedschrijver Meyer beweert in zijn geschriften dat er inderdaad wel 600 van die in kerstboom verklede dames aanwezig zijn bij de intrede van het koninklijk echtpaar.

De inbezitneming van Vlaanderen gaat gepaard met de schenking van het kasteel van Male aan Filips’ vertrouweling Robert L’Espinoy. De koning vernieuwt overal de schepencolleges en stelt Jacques de Châtillon aan als gouverneur-generaal van Vlaanderen en als graaf van Boulogne. Laatstgenoemde is de broer van de graaf van Saint-Pol en een oom van de koningin. Filips de Schone voorziet de Châtillon van 1.200 ruiters en een hele bende voetvolk, pas dan keert hij via Ieper en Douai naar Frankrijk terug.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Auteur van 'De Kronieken van de Westhoek'

Related Articles & Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *