web analytics

Belgius, Francus, Paris en Remus

414
banner

De namen van die eerste koningen zullen hier en daar blijven bestaan. De Sarroniden waren heldhaftige krijgers van wie sommige druïden hun naam overnamen. Bardus zullen we voortaan terugvinden in ‘barden’ de muziek- en poëziespelers van hun tijd. En wat te zeggen van de Celten (Kelten), Galaten, Belgius, Lugdus, Allobrox, Paris, Remus, Francus en anderen die anno 2019 nog altijd te vinden zijn in de namen van volkeren, steden en landen. Het is meteen duidelijk dat de naam België hier zijn oorsprong vindt bij koning Belgius terwijl er van Vlaanderen nog helemaal geen sprake is. Na deze koning Francus (-1168) komt er een breuk in de monarchie van de Galliërs. De Gallische aristocratie neemt het bestuur over waardoor Gallië tot aan het jaar 0 bestuurd zal worden door een hele reeks van druïdes en hertogen van Troje en Sicamber. Ik ga even heel kort in op beide plaatsnamen. Van Troje is het niet duidelijk of dat nu al dan niet een locatie is in Turkije aan de Middellandse zee ofwel in Engeland aan de Atlantische oceaan. De Sicambren zijn Germanen afkomstig van aan de Rijn. Van deze hertogen zal veel later in de geschiedenis de Frankische koning Pharamond en Karel de Grote voortspruiten.

De hertogen van Troje en Sicamber aan het hoofd van Gallië:

Het jaar -1151: Bavo, de koning van Belgisch Gallië, de oom van Francus en archidruïde
Het jaar -1131: Bavo Belgineus, koning der Belgen
Het jaar -1106: Sicamber, de zoon van Francus, hertog van Sicamber en Pannonië (het gebied tussen de Alpen en de Donau)
Het jaar -1053: Brunehault, koning der Belgen
Het jaar -1046: Priam II, hertog van Sicamber
Het jaar -1023: Hector II, hertog van Sicamber
Het jaar -995: Troyrus, hertog van Sicamber
Het jaar -973: Torgotus, hertog van Sicamber. Hij verdedigde de Rijn met een grote aanhang van zijn onderdanen
Het jaar -939: Tongris, hertog van Tongeren en Sicamber, langs de Rijn
Het jaar -905: Theuto, hertog van Sicamber, langs de Rijn
Het jaar -873: Agrippa, hertog van Sycab, langs de Rijn.
Het jaar -835: Hertog Ambro
Het jaar -814: Hertog Turingus
Het jaar -768: Cimber, hertog van Sycab langs de Rijn en koning van de Cimbren. De Cimbren waren Germanen afkomstig van Denemarken.
Het jaar -749: Rome wordt gesticht door Romulus
Het jaar -736: Caber, de zoon van Cimber, koning van de Cimbren en hertog van de Sicambren langs de Rijn
Het jaar -704: Melbrand, de zoon van Camber
Het jaar -661: Seruius, de zon van Caber, koning van de Cimbren en hertog van de Rijn
Het jaar -631: Ambigatus: koning der Kelten
Het jaar -586: Bellonesus, zoon van Ambigatus, koning der Kelten
Het jaar -553: Sigonesus, koning der Kelten en hertog van Milaan
Het jaar -528: Brusinandus, koning der Kelten en hertog van Milaan
Het jaar -451: Brusinandus de Jonge, zoon van Brusinandus, hertog van Milaan
Het jaar -439: Marchomir, hertog van de Hoog-Sicambren, hij kwam naar de Rijn om er zich te vestigen.
Het jaar -403: Anthenor, hertog van de Sicambren
Het jaar -386: Brenno, koning van de Galliërs
Het jaar -373: Priam, hertog van de Sicambren
Het jaar -347: Helenus, hertog van de Sicambren
Het jaar -328: Diocles, hertog van de Sicambren
Het jaar -321: Breno, hertog van de Kelten en de Belgen
Het jaar -289: Helenus II, hertog van de Sicambren
Het jaar -275: Basan, hertog van de Sicambren
Het jaar -239: Clodomir, hertog van de Sicambren
Het jaar -224: Oorlog van de Galliërs tegen de Sicambren aan de Rijn
Het jaar -221: Nicanor, hertog van de Sicambren
Het jaar -187: Marthomir II, hertog van de Sicambren
Het jaar -151: Magius, koning van de Cimbren
Het jaar -148: Anthenor, koning van de Sicambren
Het jaar -141: Menapius, koning van de Cimbren. Hij is de stamvader van koning Pepijn de Korte (de vader van Karel de Grote)
Het jaar -132: Clodomir, hertog van de Sicambren
Het jaar -114: Merodac, hertog van de Sicambren. Hij zal een overwinning boeken op de Romeinen.
Het jaar -111: Leon IV, koning van de Cimbren
Het jaar -87: Cassander, hertog van de Sicambren
Het jaar -62: Antharius, hertog van de Sicambren
Het jaar -56: Julius Caesar verovert Gallië
Het jaar -48: Charles Inach, hertog van de Sicambren
Het jaar -45: Octavianus regeert over Rome en sterft in -359
Het jaar -28: Francus II, hertog van de Sicambren
Het jaar -1: Clogio, hertog van de Sicambren van wie de eerste koning van West-Frankenland Pharamond zal ontspruiten. Die hertog Clogio begint te regeren 1 jaar voor de geboorte van Christus.

Van waar komt de naam van Gallië?
Er bestaan nogal wat meningen over de origine van de naam ‘Gallië’ en de Galliërs. Misschien verwijzen ze naar Galathee en Galathes, de zoon van Hercules. Of heeft deze naam te maken met Gallus, de zoon van de mythologische reus Poliphemus en broer van Illyrius en Britanna? Anderen verwijzen naar het Griekse woord voor wit wegens de extreem witte huid van de Galliërs. Dat laatste is best mogelijk, de druïdes spraken immers Grieks en hadden vaak zelfs Griekse namen. De naam kan ook afgeleid zijn van een oud Hebreeuws woord dat ‘geel’ betekent omwille van de witte en rosachtige huid van de Galliërs. Hun naam heeft vermoedelijk te maken met het Keltische woord ‘Wallen’ dat in het Duitsland van de 17de eeuw nog altijd synoniem staat van ‘reizen’ of ‘van plaats naar plaats trekken’. Anno 2019 vind ik daar niet veel info over terug. Met uitzondering van de Duitse vertaling van het woord ‘bedevaart’ dat als ‘Wallfahrt’ genoteerd staat. Interessante materie, het intrigeert me meteen of die ‘Wall’ ook iets te maken kan hebben met Wallonië en zijn Walen. Of met Wales en de Welshmen in Engeland.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Auteur van 'De Kronieken van de Westhoek'

Related Articles & Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *