web analytics

Anno 1325. Brand in de voorsteden van Kortrijk

239
banner

20 juni 1325. Graaf Lodewijk vindt er niets beter op dan de voorsteden van Kortrijk in brand te steken om de vijand te verhinderen om onopgemerkt tot bij de wallen te geraken. Wat een verderfelijke maatregel toch. Hij kon het niet slechter gepland hebben. Een felle noordenwind drijft de vlammen tot over de vesten. Vonken, assenregen en brandende voorwerpen dwarrelen neer op de woningen in de stad en zonder dat iemand het kan beletten staan verscheidene straten algauw in lichterlaaie. Kortrijk staat helemaal in brand. De poorters van de schone Leiestad die nog maar pas gezworen hadden om de graaf bij te staan en trouw te blijven, zien zichzelf nu geconfronteerd als zijnde de speelbal van zijn afschuwelijk verraad.

De Kortrijkzanen zijn in alle staten. De poorten gaan dicht, de klokken luiden, de burgers vallen de begeleiders van de graaf aan met al wat ze in hun handen kunnen krijgen. Zwaarden, messen, mokers, spaken, meubelen. Vooral de vrouwen zijn furieus, ‘toppeltje uit van kolere’. Ze vallen met loshangende haren de edelen op het lijf en beroven hen onder de vreselijkste martelingen van het leven. Graaf Lodewijk probeert ondertussen de brandende stad en zijn briesende ingezetenen te ontvluchten. Die van Kortrijk laten dat niet gebeuren. Ze grijpen hem bij de lurven en houden Lodewijk van Nevers in verzekerde bewaring tot dat de Bruggelingen er aankomen.

Zijn neef Jan van Vlaanderen sneuvelt en dat is ook het geval voor Jan van Nijvel, Jan van Verrières, Boudewijn van Zegerscapelle, Robert van Zaamslag, Gwijde de Crane, Gwijde de Visch en nog 200 andere ridders. Een van de weinigen die kunnen ontkomen is graaf Jan van Namen die enkele uren later in Rijsel kan getuigen over de vreselijke tonelen waar hij in het furieuze Kortrijk getuige van is geweest. Tegen die tijd zijn de Kortrijkzanen met de moed der wanhoop hun krachten aan het bundelen om de ontketende vlammen te stuiten, iets waar ze pas na lang zwoegwerk in slagen. Het vuur grijpt nu niet langer om zich heen.

Een welkomstgeschenk voor de Bruggelingen
21 juni 1325. De volgende dag zien ze in Kortrijk de nadering van de 5.000 Bruggelingen. Die van Brugge zijn op dat moment nog altijd van het idee dat ze straks een veldslag zullen moeten uitvechten. Luidruchtige vreugdekreten vallen hen echter te beurt, zij het vermengd met de bedroevende kentekenen van rouw en verwoesting. De Kortrijkzanen hebben hun eitje met de leliaards blijkbaar zelf gepeld. De poorten gaan natuurlijk wijd open, ze hebben zelfs een welkomstgeschenk voor de Bruggelingen. De graaf en tien edelen op een presenteerblaadje. Lodewijk smeekt die van Brugge of ze zijn tien edelen zouden willen sparen maar de Bruggelingen kennen geen mededogen. De reactie is duidelijk. Ze sparen deze leliaards niet want het waren deze opstokers die de graaf ertoe gebracht hebben om zoveel Vrijlaten van hun bed te lichten en de kop af te slaan.

Nu is het hun beurt. Een na een worden ze nu voor de ogen van de graaf aan de wraak van de Vlamingen opgeofferd. ‘In stukken gehakt’, schrijven de kroniekschrijvers. Jacob van Berge, Thierry de Medan, Guido de Pinsoen, Thomas van Nevere, Gilles Couriel, Wouter van Rollegem, Arnold de Dressche. Van de drie laatste slachtoffers blijven de namen onbekend. Na deze bloederige vertoning blijft Lodewijk van Nevers als laatste over. Samen met maar enkele van zijn raadsheren. Die moeten mee naar Brugge. Ze droppen de graaf op het kleinste paard dat er rondloopt, wat natuurlijk een belachelijk zicht oplevert. Op deze weinig gracieuze, zeg maar onterende manier moet de graaf van Vlaanderen tussen een haag van joelende tegenstanders zijn mentale calvarietocht naar Brugge vervolmaken. Na zijn aankomst ter plekke sluiten ze hem op in de halle waar hij nog eens kan nadenken over de stommiteiten die hij in Kortrijk heeft uitgehaald.

 

 

· · · · · · · · · · · · · · · ·

Auteur van 'De Kronieken van de Westhoek'

Related Articles & Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *