web analytics

De dood van Lodewijk van Nevers in 1322

193
banner

24 januari 1322. De verbittering in Brugge over de steun van de adel tegen de lokale welvaart scheert hoge toppen. Wat een aanslag en onrecht tegen hun vrijheden. Maar de Bruggelingen plooien niet. Robrecht van Bethune roept de oude commissie weer samen als hij moet vaststellen dat geweld dit hier nooit of te nimmer zal oplossen. Brugge belooft zijn medewerking. Terwijl de scheidsrechterlijke commissie vergadert in februari blijft het leger van Robrecht van Cassel de stad geblokkeerd houden. Dat heeft tot gevolg dat ook Gent grote schade van de handelsbelemmering begint te ondervinden. Het wordt voor Brugge en Gent stilaan duidelijk dat de oude graaf uit de handen van zijn zoon eet en dat er alleen maar een oplossing kan komen als ze zelf de handen in elkaar slaan.

Op 8 maart 1322 gaan ze in alliantie om elkaar bij te staan om een vrij handelsverkeer af te dwingen. Een comité van tien (vijf Bruggelingen en vijf Gentenaars) zullen de besprekingen voeren. Voor Brugge zijn dat Wouter de Rudder, Gilles van Aartrijke, Jan Breydel en Nicolaas Benin en Kerstiaen Potterie. Tot aan de zomer blijven al de partijen echter ter plaatse trappelen en wijzigt er de hele tijd niets aan de situatie.

24 juni 1322. Lodewijk van Nevers sterft heel onverwacht te Parijs. In Vlaanderen zijn velen ervan overtuigd dat die dood het gevolg is van een misdrijf omdat ze hem in Frankrijk sowieso liever kwijt waren dan rijk. Lodewijks lijk wordt bijgezet in de kapel van de Parijse minderbroeders. De kerkelijke uitvaart gaat pas door op 2 augustus te Kortrijk in het bijzijn van de oude graaf en de voornaamste geestelijken en ridders. Dat zal zowat het laatste wapenfeit zijn van Robrecht van Bethune. Tijdens zijn verblijf in Ieper wordt hij ziek en hij overlijdt er op 17 september 1322. De graaf vindt er zijn rustplaats voor het hoogaltaar van de Sint-Maartenskerk. Ook hier verdwijnen de geruchten niet uit de lucht dat iemand de natuur een handje geholpen heeft.

Een Luikse geschiedschrijver heeft het over gif. Bizar genoeg is op 3 januari van 1322 ook al hun Franse tegenstrever Karel de Lange overleden en zit Karel de Schone nu als nieuwe koning op de troon. Zo is er dus een heel nieuwe toestand ontstaan. Het duurt in elk geval niet lang voor de strijd van de opvolging in het graafschap Vlaanderen losbarst. De strijd gaat tussen Robrecht van Cassel en de achttienjarige zoon van Lodewijk van Nevers, ook al Lodewijk genoemd. Robrecht lijkt in de beste positie te zitten om de nalatenschap van zijn vader in bezit te nemen. De poorters van de voornaamste steden zijn hem wel vijandig gezind, maar voor de rest geniet hij de steun van de achterban van zijn overleden vader.

Hij bezit het grootste aantal kastelen en gewapende mannen om zich te laten gelden. Lodewijk junior wil als wettelijke troonopvolger van Robrecht van Bethune direct de eed van trouw afleggen aan koning Karel de Schone. De militaire druk die Robrecht van Cassel op de ketel zet zorgt ervoor dat de koning deze beslissing overlaat aan het hof van de pairs. Het Frans parlement zal die keuze maken. Ondertussen blijft de alliantie tussen Brugge en Gent toch wel van belang voor de politieke toekomst van Robrecht van Cassel. De vrije handelsbetrekkingen van Vlaanderen staan op het spel. Jan Schynkel fungeert op dat moment als burgemeester van Brugge.

De twee Gentse sterkhouders zijn Gilbert Rynvisch en Thomas van Vaernewyck. Bij de Gentse delegatie bevinden zich ook de rijke poorters Salomon Borluut en Jan van Artevelde. Hun namen symboliseren zowel het verleden als de toekomst van Vlaanderen, hoewel de hoofdrolspelers op dat moment nog niet weten welke belangrijke rol Artevelde ooit zal spelen.

 

 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Auteur van 'De Kronieken van de Westhoek'

Related Articles & Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *