web analytics

13 mei 1381. De dramatische slag van Nevele

439
banner

13 mei 1381. Een verwaande Raso van Herzeele vindt het niet belangrijk om Van den Bossches komst af te wachten en wil het klusje zelf klaren. Hij verdeelt zijn leger in drie groepen die zich klaar maken om strijd te leveren. Aan de overzijde plaatst Lodewijk zijn leger in de vereiste slagorde van vijf legerscharen. In de eerste schaar lopen de Bruggelingen onder het bevel van de heer van Gistel en zijn broers.

De slag brandt los met een hevig geweld van weerskanten. De Gentenaars scanderen ‘Gent! Gent!’, de krijgslieden van de graaf roepen onophoudelijk ‘Vlaanderen de Leeuw!’, terwijl ze als razenden inhakken op de Gentenaars. De ruiterij van de leliaards doorbreekt met groot geweld de verdediging van de rebellen. Met drie tegen één zijn die natuurlijk geen partij voor de graafgezinden. Pieter van den Bossche aanschouwt dit bloedig gevecht van op geruime afstand. De moerassige grond maakt het voor zijn leger onmogelijk om zich toegang tot het strijdtoneel te verschaffen. Een deel Gentenaars daar in Nevele houdt de strijd voor bekeken en slaat op de vlucht naar het dorp. Een hachelijke vlucht dwars door de velden en de straten van het stadje. Ze zoeken de veiligheid op van de lokale kerk.

Tijdens hun terugtocht leiden ze ononderbroken verliezen. En ook het idee van zich te verschansen in het kerkgebouw is desastreus. Graaf Lodewijk laat de kerk in brand steken. De gevluchte Gentenaars binnenin verliezen in deze ijselijke brand hun levens. Jan de Lannoy zit met enkele van zijn kompanen in de klokkentoren. Terwijl het vuur naar boven raast roept en tiert en belooft hij wel gouden bergen voor wie hem kan redden.

Aan de buitenzijde kijken ze zijn hachelijke toestand spottend aan. De hitte is ondertussen zo immens dat De Lannoy zich verplicht ziet om uit het raam te springen. Enkele seconden later wordt zijn verbrijzeld lichaam nog een keer doorboord door vijandelijke lansen en pieken. Raso van Herzeele die nog geprobeerd had om de kerk te beschermen wordt vechtend doodgestoken. Andere Gentse kapiteinen zoals Jan Van Der Elst, Jacob Van Der Berst en Matthys Colmyn die in de kerk bleven worden er door het vuur verslonden. Van de 6.000 Gentenaars hebben er nauwelijks 300 de slag van Nevele overleefd.

Een hartverscheurende boodschap
Voor Pieter van den Bossche zit er niet veel anders op dan naar Gent te gaan met de hartverscheurende boodschap dat er 5.700 stadsgenoten afgemaakt werden te Nevele en dat hij te laat gekomen is om dat te voorkomen. De inwoners reageren ontzet en geven van den Bossche aanvankelijk de schuld van deze nederlaag. Het ziet er zelfs een ogenblik naar uit dat ze hem zullen lynchen. Het gerucht dat Raso van Herzeele de Gentse zaak verraden zou hebben redt uiteindelijk zijn vel. De nasleep van de gebeurtenissen in Nevele is al even bloederig. Graaf Lodewijk begeeft zich met zijn volk naar Deinze. Omdat de meeste inwoners hier naar Gent zijn gevlucht vindt hij het nodig om de stad plat te branden. Een gelijkaardig scenario speelt zich later af in de Vier-Ambachten.

De Gentenaars hebben net zulke lelijke manieren. Ze wreken zich met plundering en brandstichting in Eeklo, Ursel, Aalter, Maldegem en Male waarop ze volgeladen met buit terugkeren naar hun thuisstad. Ze sleuren ook menselijke buit met zich mee. 26 gevangen Bruggelingen en Vrijlaten zullen het debacle van Nevele met hun leven bekopen. Op de markt in Gent gaan de poorters hen als wildemannen te keer met hamers en stokken. Hun onmenselijke dood is zowat het schandaligste wat die van Gent tot zover hebben getoond. De volksfurie gaat in de junimaand nog altijd niet liggen. 15.000 Witte Kaproenen vallen binnen in het Brugse Vrije op zoek naar paarden, koeien, schapen en andere buit.

De gesneuvelde kapiteins krijgen vervangers: Jacob De Rycke en Wouter Huessyn. De burgeroorlog ontaardt in een onvervalste verdelgingskrijg waarbij ook de edelen niets of niemand sparen. Ze vallen binnen in de Vier-Ambachten en laten er geen dorp en huis ongeschonden. De inwoners van Hulst en Assenede slaan in paniek op de vlucht richting Zeeland.

 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Auteur van 'De Kronieken van de Westhoek'

Related Articles & Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *