web analytics

Anno 792. De erkentelijkheid van Karel de Grote

286
banner

Liederik van Harelbeke krijgt vanaf 792 de nodige autoriteit van Karel de Grote die hem vanuit Aken aanstelt als nieuwe bestuurder over Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met Karels erkentelijkheid voor de hulp van deze trouwe vazal. Liederik II krijgt daarbij de titel van ‘zeeprefect’. Hij gebruikt zijn nieuw verworven machtspositie om gronden te schenken aan de inwoners van Vlaanderen en van Brugge-Ambacht.

De mensen krijgen zoveel land als ze kunnen beploegen of bezaaien en dat zorgt ervoor dat het land rond Brugge op korte tijd helemaal in cultuur staat. Er hangt wel een tegenprestatie aan vast voor de nieuwe eigenaars. Bij hun overlijden moeten hun erfgenamen een zekere som geld schenken aan de forestier. Een belasting die bekend staat als ‘het beste hoofd’. Anno 808. Forestier Liederik van Harelbeke overlijdt na een bestuursperiode van 43 jaar. Zijn laatste rustplaats is een plek naast zijn vader en grootvader. In de Sint-Salvatorskerk van Harelbeke waarvan hij recent nog een toren heeft laten bouwen. Hij en Ermegarde van Roussillion hebben drie dochters en een zoon grootgebracht. Die laatste heet Ingelram. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader.

Een behoorlijk rapport voor Ingelram
808-829. Ingelram (Enguerrand van Vlaanderen), de zesde forestier van Vlaanderen gaat verder op het elan van zijn vader en is zo mogelijk nog hardvochtiger voor wie kwaad uitspookt. De goede lieden zien Ingelram graag komen, het crapuul vreest hem. Tijdens die eerste decennia van de 9de eeuw werken de inwoners best hard. De forestier laat de vervallen haven herstellen. Ik heb er het raden naar waar die zich precies bevindt. Langs het water laat hij massaal bossen kappen en het land vruchtbaar maken.

Hij bouwt verscheidene kerken en herstelt vernielde kastelen en sterkten. Ingelram focust zich in het bijzonder op het stipt naleven van de wetten en steunt ook allen die het woord van God komen verkondigen. Er mag inderdaad wel wat geschaafd worden aan de manieren van de bosmensen in zijn land. Aan die pioniersjaren komt voor wat betreft Ingelram een eind in het jaar 829. De geschiedschrijvers geven hem een behoorlijk rapport. Ook hij vindt zijn laatste plekje in de Sint-Salvatorskerk. Ingelram en zijn echtgenote Margareta (de dochter van de kasteelheer van Antoing) hebben drie kinderen geproduceerd. Een zoon en troonopvolger Odoaker en twee dochters, Margareta en Johanna.

Werk genoeg aan de winkel
829. Odoaker gaat verder met het pionieren. Er is werk genoeg aan de winkel. Hij worstelt met het probleem dat het land veel te dun bewoond is en voert daarom een open immigratiepolitiek. Wie zin heeft om bossen te komen ontginnen is hier zeker welkom. Zijn campagne zorgt voor de komst van veel gezinnen die hier vrij kunnen wonen zonder van iemand gepest te worden. Zolang ze maar de wetten van het land respecteren. In 837 krijgen Zeeland en Walcheren het vernietigend bezoek van de Noormannen te verwerken. Hun verwoestingen veroorzaken een dermate droefheid aan Odoaker dat hij daardoor van verdriet overlijdt. Het valt me op hoe weinig de historici weten over het leven van al die forestiers en ik ben me er bewust van dat veel wat ze neerschreven toch maar met haken en ogen aan elkaar vasthangt.

Meer dan een mistig beeld van die eeuwen kan ik aan mijn lezers helaas niet aanbieden. Zelfs over Odoakers echtgenote houden de geschiedschrijvers er verschillende meningen op na. Despars beweert dat dit Leonora was, de dochter van de kasteelheer van Sint-Omer. Oudegherst beweert in een oud register gelezen te hebben dat hij integendeel getrouwd was met de dochter van Anselmus, de graaf van Saint-Pol. Wat wel zeker lijkt is het feit dat er uit dat huwelijk maar één enkel kind spruit: Boudewijn ziet het levenslicht in het jaar 840. En ook die geboortedatum kan ik met een flinke korrel zout nemen.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Auteur van 'De Kronieken van de Westhoek'

Related Articles & Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *