web analytics

Anno 1432. De ridders van het Gulden Vlies

246
banner

Nadat het eerste feest van de ridders van het Gulden Vlies op 27 november 1431 doorgegaan was te Rijsel is het op 30 maart 1432 nu de beurt om dat te vieren in de kerk van Sint-Donaas. Boven het koorgestoelte prijken de wapens van maar liefst 31 ridders. Al deze ridders zijn gekleed met scharlaken mantels die met een hermelijnvel gevoerd zijn. Aan hun hals dragen ze hun ketting met het Gulden Vlies. De notoire ridders laten zich verder herkennen door een zilveren lakenrok. Op hun hoofd dragen ze een rode tokmuts met een lange afhangende sluier. In dat jaar 1432 zullen de Florentijnse kooplieden een vaste verblijfplaats kopen in Brugge. Een oud gebouw aan de Beursplaats zal moeten plaatsruimen voor een grote en prachtige doening.

Eind 1432. Filips’ nicht Jacoba van Henegouwen duikt weer op in de actualiteit. Ze had in 1428 nog met hem afgesproken om geen huwelijk meer aan te gaan zonder voorafgaande goedkeuring van haar neef. Toch huwt ze in het geheim met Francis van Borsele, de stadhouder van Holland en Zeeland. Een man die nota bene door Filips de Goede zelf aan het hoofd van deze landen werd geplaatst nadat hij Jacoba er van de macht had verwijderd.

De graaf reageert onmiddellijk en stuurt 600 soldaten naar ‘s ‘s-Gravenhage. Ze pakken van Borsele op en voeren de Zeeuw naar Rupelmonde. Filips wil Jacoba de stuipen op het lijf jagen en laat het gerucht verspreiden dat hij haar kersverse echtgenoot zal laten onthoofden. Het levert hem meteen een schot in de roos op. Blijkbaar is er sprake van grote liefde tussen die twee en haast zij zich om met Filips in onderhandeling te treden om toch maar het leven van haar bruidegom te redden. Op 12 april 1433 staat ze al haar gebieden in volle eigendom of aan de graaf van Vlaanderen.

Ze behoudt enkel de heerlijkheden van Veurne, Zuid-Beveland en Tholen. In plaats van een onthoofding krijgt Francis van Borsele de titel van graaf van Ostrevant en schopt hij het tot ridder van het Gulden Vlies. Van Jacoba zal Filips nooit geen last meer hebben. Haar huwelijk zal geen lang leven beschoren zijn. Ze zal op 8 oktober 1436 sterven op een leeftijd van 36 jaar, zonder kinderen na te laten. Haar man zal haar nog 30 jaar overleven. Gesproken over leven en dood; ook Filips tweede zoontje Joost trekt het niet lang. De graaf van Vlaanderen moet absoluut een nieuwe poging ondernemen om alsnog een mannelijke troonopvolger op de wereld te zetten.

 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Auteur van 'De Kronieken van de Westhoek'

Related Articles & Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *