web analytics

Anno 1408. Die van Luik willen niet onderhandelen

137
banner

Onze in zijn eer herstelde graaf blijft nog geruime tijd in Parijs waar hij nu ook officieel over de hoogste macht beschikt. Tot zijn echtgenote Margareta hem oproept om naar Vlaanderen te komen. Haar jongste broer Jan van Beieren, prins en bisschop van Luik zit in nesten te Maastricht waar hij belegerd wordt door zijn oproerige onderdanen. Het lijkt net een kolfje naar de hand van haar man om zijn schoonbroer bij te springen. De graaf mobiliseert direct een leger van Bourgondiërs en Vlamingen en krijgt daarbij nog de manschappen van zijn andere schoonbroer Willem van Henegouwen ter beschikking. Hij en Willem trekken met een verenigd leger van 35.000 mannen naar Maastricht.

De oproerige Luikenaars die beseffen dat ze weldra met dit groot leger geconfronteerd zullen worden, verlaten het beleg en gaan de vijanden tegemoet met een leger van 50.000 manschappen. Ondanks een numerieke overmacht beschikken ze echter maar over 500 ruiters. Ze staan onder het bevel van Hendrik van Horne, de heer van Perwez en diens zoon Diederik die zichzelf ondertussen heeft aangesteld als nieuwe bisschop van Luik.

23 september 1408. De clash tussen beide legers zal uitgevochten worden in het plaatsje Othée, centraal tussen Luik en Tongeren. Van onderhandelen willen de Luikenaars helemaal niet weten. Het enige wat ze willen is het hoofd van Jan van Beieren. Daarvoor willen ze graag vechten. In plaats van de kop van de bisschop verliezen ze om en bij de 30.000 mannen met onder hen vader en zoon van Perwez. Een verschrikkelijke nederlaag. De strijd heeft amper twee uur geduurd. Aan de zijde van Jan zonder Vrees blijven er 600 man dood achter op het slagveld. ‘s Anderendaags al verlaat Jan van Beieren de stad Maastricht om zijn verlossers te komen bedanken.

Men laat hem daar het op een lans gestoken hoofd van Hendrik van Horne zien. En dat is een gedroomd geschenk voor onze katholieke bisschop die de kop van zijn vijand nu ostentatief als trofee en teken van een totale overwinning laat ophangen aan de stadspoort van Maastricht. Heel het land van Luik keert nu terug onder de gehoorzaamheid van zijn prins-bisschop.

Serisi maakt brandhout van de hertog
In Parijs profiteren de vijanden van hertog Jan ondertussen van diens afwezigheid in de hoofdstad. De hertog van Bourbon die niet akkoord ging met de straffeloosheid van zijn collega wrijft deze schande nog eens onder de neus van de andere hertogen. Waar waren hun gedachten om zich weer te verzoenen met deze moordenaar? Bourbon slaagt in zijn opzet. Op zijn voorstel verenigen de hertogen zich rond een al even verongelijkte koningin.

Ze maken zich op 5 september 1408 meester van de bruggen, poorten en wallen van Parijs. Het is een signaal voor de weduwe van Lodewijk van Orléans om naar de hoofdstad terug te keren en gerechtigheid te eisen voor de moord op haar echtgenoot. Een nieuwe koninklijke raad wordt hiertoe samengeroepen. Ditmaal neemt een benedictijner pater het woord, een zekere Serisi die brandhout maakt van hertog Jan. Zijn misdrijf kan volgens de goddelijke en de menselijke wetten alleen maar bestraft worden met de zwaarste straf.

De uitspraak van het hof volgt die redenering: de genadebrieven verleend aan Jan van Bourgondië worden op 16 september 1408 voor nul en generlei waarde verklaard. Enkele weken later zinkt de overmoed van die van Orléans in hun schoenen als ze vernemen dat de hertog van Bourgondië op komst is naar Parijs na zijn klinkende overwinning in de buurt van Luik. Jan zonder Vrees wordt bij zijn terugkeer vergezeld door 4.000 ruiters en 2.000 voetgangers. De prinsen van Orléans slaan op de vlucht terwijl koningin Isabeau zich met heel haar hofhouding verplaatst naar haar paleis in Tours. Ze voert eveneens haar man Karel VI de Dwaze en haar zoon kroonprins Lodewijk met zich mee. En andermaal vergasten de Parijzenaars hertog Jan op een schitterend welkom.

Die beseft uiteraard dat hij zijn officiële autoriteit enkel kan terugkrijgen als hij daartoe de steun krijgt van het koninklijk hof. Hij stuurt zijn schoonbroer Willem van Henegouwen naar Tours om daar voor een verzoening te pleiten. Na enkele vergaderingen op hoog niveau, met de graaf van Holland en de prinsen van Frankrijk wordt er een congres afgesproken dat in het voorjaar van 1409 zal doorgaan in de stad Chartres.

 

 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Auteur van 'De Kronieken van de Westhoek'

Related Articles & Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *