web analytics

Anno 1111. In Vlaanderen zal een bloedig recht heersen

210
banner

1111. Boudewijn VII heeft ternauwernood de leeftijd van achttien bereikt wanneer hij aan de leiding van het graafschap Vlaanderen komt. Na het afscheid van zijn vader legt hij zijn manschap af aan de Franse koning. Boudewijn heeft van zijn vader zijn liefde voor recht en gerechtigheid geërfd. Zijn vader had daartoe recent nog een nieuwe verordening voor opgesteld en de nieuwe graaf kiest ervoor om die direct te vernieuwen en te versterken.

Hij begint met het samenroepen van de Vlaamse gezagsdragers op een algemene vergadering die zal doorgaan in Ieper. Boudewijn legt er direct de vinger op de wonde: er leven hier nog veel te veel edelmannen die hun rang misbruiken om burgers, boeren en kooplieden overlast aan te doen. Daar moet een einde aan komen. Hij toont zich bereid om te luisteren naar de raad van ervaren mannen om na te gaan hoe de rechtspraak in Vlaanderen eerlijker kan verlopen.

Hij nodigt hen uit voor een nieuwe conferentie die een maand later zal doorgaan in Wijnendale. Tijdens die vergadering drukken de afgevaardigden de wens uit dat de wetten van het land inderdaad strikt gerespecteerd moeten worden. Boudewijn zweert daarop dat hij hun wens zal inwilligen en dat hij de weduwen, de wezen en de verdrukten onder zijn bescherming zal nemen en dat hij de doodstraf met eigen hand zal volbrengen voor wie zijn voeten veegt aan de wet.

Er waren naar zijn gedacht tijdens de reis van zijn vader naar het heilig land massaal veel onverdraaglijke boosheden, diefstallen, afpersingen en moorden gepleegd. Voortaan zal hier in Vlaanderen een keihard en bloedig recht heersen. Een graaf-beul die zijn overtuiging voortaan duidelijk zal laten zien met de kleine bijl die hij aan zijn gordel meedraagt. Een bijl die de mensen in de volksmond een hap of een hapken noemen. Het duurt niet lang voor ze hun graaf vereenzelvigen met Boudewijn Hapkin.

Boudewijn laat de nieuwe wetten zo snel mogelijk publiceren en aanplakken. Een korte impressie ervan leert me dat het dragen van wapens gestraft zal worden met een lijfstraf. Dat geldt uiteraard niet voor zijn eigen lijfwacht en voor de soldaten die steden en sterkten moeten bewaren. Wie iemand vermoord of verwond heeft zal van hetzelfde laken een pak krijgen, tenzij hij kan bewijzen dat hij zich rechtvaardig verdedigd heeft. Struikrovers moeten ter plekke, naast de bossen of de wegen opgeknoopt worden. Jagen wordt verboden, dat is voortaan de exclusiviteit van de graaf zelf die daarvoor een opperjager in dienst stelt. Vogels vangen in netten en wild stropen is ook al taboe. Ambtenaren die zich bezondigen aan misdaden mogen rekenen op een dubbele straf, als ze al niet de dood verdienen tenminste.

Boudewijn Hapkin toont zich bijzonder fanatiek in zijn opdracht. Tijdens wandelingen rond zijn slot in Wijnendale markeert hij de beste bomen met zijn bijl, exemplaren die uitstekend kunnen dienen om moordenaars, rovers en nietsnutten aan op te knopen. Langs de grote wegen laat hij verscheidene galgen oprichten. Hij aarzelt niet om zelf zijn wapen te gebruiken om booswichten het hoofd af te slaan, zonder zelfs te wachten op de feitelijke rechtspraak. De graaf zou vermoedelijk grote ogen trekken moest hij anno 2019 de laksheid van onze rechtspraak kunnen meebeleven. Grotere uitersten in aanpak van de misdaad zullen er vermoedelijk niet bestaan. De slinger is nu inderdaad naar de andere kant (en een beetje te ver) uitgeslagen

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Auteur van 'De Kronieken van de Westhoek'

Related Articles & Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *