web analytics

Anno 1316. Robrecht van Cassel trekt op bedevaart

225
banner

5 juli 1316. Er zijn grote veranderingen op komst vanuit Frankrijk. De koninklijke ruziemaker sterft tien maanden na zijn misbaksel in de Vlaamse velden. Doodsoorzaak longontsteking maar de geruchten van vergiftiging gluren doorheen de oude geschriften. Hij laat een zwangere koningin achter. Na een kort intermezzo neemt zijn broer Filips V van Poitiers (de Lange) de teugels van Frankrijk in handen. Robrecht van Bethune probeert gebruik te maken van de nieuwe situatie om de relatie met Frankrijk te herstellen en stuurt een delegatie van afgevaardigden uit de Vlaamse gemeenten naar hem toe om te onderhandelen over een mogelijke vrede

Hun missie slaagt maar heel gedeeltelijk. De handelsbetrekkingen kunnen hersteld worden maar de rest van de vooropgestelde maatregelen zijn te ruw en te hard voor de Vlamingen. De Franse regent eist dat de graaf van Vlaanderen zal deelnemen aan de op gang zijnde kruistocht en dat zijn zoon Robrecht van Cassel enkele opeenvolgende bedevaarten zou ondernemen naar Onze-Lieve-Vrouw van Vauvert, naar Rocamadour, naar Puy, naar Sint-Gilles in de Provence en naar Sint-Jacob van Compostella. Begin er maar aan! De kastelen van Kortrijk en Cassel moeten afgebroken worden.

De kasselrijen van Rijsel, Douai en Bethune zijn definitief Frans en mogen niet meer teruggeëist worden door de graaf. De graven van Poitiers zullen voortaan gelden als scheidsrechters in de geschillen tussen Vlaanderen en Henegouwen. De titel van graaf van Vlaanderen kan daarbij alleen maar toekomen aan de oudste zoon van Lodewijk van Nevers die moet trouwen met een dochter van de graaf van Evreux.

De Vlaamse afgevaardigden laten zich na enige aarzeling misleiden, zeg maar in de zak zetten, wanneer ze deze onrealistische voorstellen accepteren. Gelukkig voor hen beletten interne Franse onlusten de uitvoering ervan. Uiteindelijk verklaren beide partijen zich bereid om de paus als scheidsrechter te laten functioneren in hun onderling geschil. Na een meeting in Avignon blijft de kerkleider op de vlakte, een politiek antwoord kan ik wel zeggen, waardoor de Fransman zijn eisen onverstoord verder op tafel legt. Omdat Robrecht van Bethune niet opdaagt in Parijs zal op 1 september 1317 het interdict-vonnis tegen Vlaanderen worden uitgesproken. Het zal uiteindelijk nog drie jaar duren vooraleer de meningsverschillen tussen Vlaanderen en Frankrijk zullen worden bijgelegd.

Met een lang gat naar Parijs
April 1320. Robrecht van Bethune heeft de onderhandelingen met Frankrijk tot het uiterste getrokken. Maar nu kan hij niet langer weerstaan aan de kuiperijen van Filips de Lange. De druk van de gemeenten om eindelijk vrede te krijgen is zo groot dat ze er zelfs mee dreigen om hem af te zetten in het voordeel van zijn zoon Robrecht van Cassel. Met een ‘lang gat’ vergezelt hij een delegatie Vlamingen naar Parijs. Bij het naderen van de poorten van Parijs krijgt het gezelschap een bericht dat de koning van Frankrijk hen tegemoet komt.

Als het zover is buigt Robrecht van Bethune nederig voor de koning en laat hij die een uitgebreide speech uitspreken zonder hem te onderbreken. Lodewijk van Nevers leest de huldigingswoorden voor die zijn vader nu zelf moet gaan uitspreken in de aanwezigheid van de koning. De oude Robrecht van Bethune spreekt ze uit. Filips de Lange denkt dat hij nu eindelijk de graaf op zijn knieën heeft gekregen. Hij heeft het echter helemaal verkeerd voor.

Zijn eed van trouw is afgelegd en dat is het zowat. Wanneer de Fransen het verdrag van 1 september 1316 ter ondertekening voorleggen weigert Robrecht van Bethune te tekenen. Die definitieve afstand van Rijsel, Douai en Bethune was een voorlopige waarborg in afwachting van de betaling van boetes en de rest is er gekomen door bedrog van de raadsheren van de overleden Filips de Schone. De bijeenkomst wordt daarop verdaagd. De koning toont zich zoals verwacht bijzonder misnoegd. Hij zweert en kettert op de ziel van Filips de Schone dat de drie kasselrijen nooit of te nimmer nog naar Vlaanderen zullen terugkeren. Hij zal nog kwader worden als hij verneemt dat de graaf van Vlaanderen tijdens de daaropvolgende nacht heimelijk Parijs achtergelaten heeft en naar Vlaanderen terugkeerde.

 

 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Auteur van 'De Kronieken van de Westhoek'

Related Articles & Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *