web analytics

Anno 1326. Rond de pot draaien om tijd te winnen

175
banner

Voorjaar 1326. Karel de Schone oordeelt dat de tijd nog niet helemaal rijp is om de Franse monarchie in een nieuwe oorlog met Vlaanderen te storten. Hij beperkt zich tot extra bezettingen in Sint-Omer, Terwaan, Doornik, Rijsel en Douai. Het spel zal leep gespeeld moeten worden. Rond de pot draaien om tijd te winnen. Zogezegde onderhandelingen met de Vlamingen waarbij de graaf trouw de geheime instructies van de koning zal volgen. De pseudo-gesprekken gaan door in Sint-Omer. Franse gezanten en afgevaardigden van de Vlaamse gemeenten onderhandelen over de opheffing van de banvloek en het herstel van de handelsbetrekkingen. Graaf Lodewijk is er ook bij, net zoals zijn oudoom Jan van Namen en zijn oom Robrecht van Cassel.

De koninklijke gezanten beklagen zich erover dat de oude verdragen geschonden werden, dat de versterkingen van de steden er nu nog altijd staan en dat de boetes nog altijd niet vereffend zijn. De repliek van de Vlamingen is best onderdanig te noemen: ze vragen uitstel om hun verplichtingen na te komen maar hebben nooit de intentie gehad om de vrede te krenken en zeker al niet om de koning te beledigen. Als het nodig is zullen ze hem elke dag hun eerbied bewijzen. Op 19 april 1326 sluiten de partijen eindelijk een vredesverdrag. De Vlamingen verbinden zich ertoe om bij Kortrijk een chartreuzenklooster te stichten die de naam ‘heilig kruis’ zal dragen en zullen eveneens al de kerken die tijdens de onlusten beschadigd werden laten heropbouwen.

De Vlaamse gezanten beloven om drie keer 100 pelgrims uit Kortrijk en Brugge op bedevaart naar Galicië, Griekenland en Rocamadour te sturen. Dit als boetedoening voor de ontvoering van de graaf. Ze zullen ook de rest van de openstaande schulden vereffenen plus een boete van 100.000 gulden te betalen aan de graaf en 200.000 gulden als schadevergoeding voor de inwoners van Gent en Oudenaarde.

Om de twee jaar krijgt Vlaanderen voortaan een inspectiebezoek om de rekeningen te laten controleren. De inhoud van het verdrag zal in het Frans en in het Vlaams meegedeeld worden aan al de goede lieden van Vlaanderen die op hun beurt een vernieuwde eed zullen moeten afleggen aan graaf Lodewijk van Nevers. Ook hij zal nog een keer moeten zweren de Vlaamse voorrechten te respecteren. Jan van Namen en Brugge leggen hun ruzies bij, de handelsbetrekkingen tussen Frankrijk en Vlaanderen worden genormaliseerd. Een week later verdwijnt de banvloek en de excommunicatie wordt opgeschort. Brugge, Het Vrije, Ieper, Kortrijk, Poperinge, Sint-Winoksbergen, Cassel, Belle, Mesen, Waasten, Broekburg, Veurne-Ambacht, Oudenburg en Sluis leven opnieuw in de genade van hun graaf.

 

 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Auteur van 'De Kronieken van de Westhoek'

Related Articles & Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *