web analytics

Anno 1311. Smullen van de ommegang

139
banner

2 mei 1311. De oude kroniekschrijvers smullen van die heilig Bloed ommegang. Tijdens de namiddag rond de vespertijd verzamelen de speellieden (de pijpers) van de gilden en de ambachten zich op de treden voor de kapel van het heilig Bloed en spelen ze er enkele traditionele muziekstukken. Vanaf 4u van de volgende morgen begint de tentoonstelling van het heilig Bloed, tijd voor eerbied en hulde van de gelovigen die er dan nog absoluut van overtuigd zijn dat ze hier werkelijk te maken hebben met het bloed van hun verlosser. Het geluid van de grote klok roept iedereen om 7u en 8u op om zich klaar te maken om volgens rang en status mee te gaan stappen met de processie.

Om 9u reinigen de bezemmakers en de stadswerkers de straten waar de ommegang voorbij moet. Om 10u laat de grote klok nog eens van zich horen. Een oproep voor de boogschutters om zich met hun vaandels en eretekens voor de halle te schikken. Al de processiegangers zijn nu op de been. De geestelijken brengen het heilig Bloed uit de kapel, de processie zet zich in het gelid, met op kop een aantal ruiters gevolgd door een muziekgenootschap van wie de leden met hun zilveren speeltuigen enkele muzikale uitvoeringen te berde brengen. En daarmee openen ze de processie. Het is nu tijd voor de gilden en ambachten om mee te stappen.

Elke gilde voorafgegaan door vier of zes van zijn eigen muzikanten. Voor die muziekspelers draagt men geflankeerd door twee vergulde kruisbeelden een met wimpels en veelkleurige linten versierde triomfkaars voorzien van de eretekens van elke respectieve gilde. Na de passage van de diverse gilden is het nu de tijd voor enkele pelgrims uitgedost in grauwe linnen kleren, gevolgd door het broederschap van het heilig Bloed die het magistraat van de stad en de geestelijkheid voorafgaan. Uiteindelijk komt dan de onschatbare relikwie die beurtelings gedragen wordt door kerkvoogden, bisschoppen en andere leden van de hoge geestelijkheid, ik denk dan vooral aan de abten van zowat al de West-Vlaamse kloosters.

De processie met het heilig Bloed sluit af met een groep toneelspelers die met enkele bedrijven het lijden van Christus visualiseren. De stoet vervolgt zijn weg langs de Breydelstraat, de Steenstraat en de Boeveriestraat tot aan het gasthuis van Sint-Juliaan waar het stadsbestuur, de gildebroeders van het heilig Bloed en enkele hoge geestelijken naar binnen gaan om aan te schuiven aan tafel voor een maaltijd die klaargemaakt werd in het rechtover gelegen gasthuis van Sint-Hubert. Terwijl de mannen hun eten verorberen vervolgt de processie zijn weg tot buiten de Boeveriepoort. Het gaat nu langs de buitenvesting tot aan de Ezelspoort waar de groep nu weer de stad binnenkomt en zijn weg verder zet via de Claravesting tot aan de Dampoort.

Hier treden de processiegangers weer buiten de stadsmuren en zetten ze hun weg verder tot aan de Katelijnepoort naar de binnenstad om via de binnenvesting weer het gasthuis van Sint-Juliaan te bereiken. Tegen die tijd hebben de prominenten hun maaltijd naar binnen gespeeld en nemen ze nu weer hun plaatsen in bij de stoet. Het heilig Bloed wordt nu opnieuw langs de Boeveriestraat, de Steenstraat en de Breydelstraat naar zijn rustplaats gedragen. Het gezelschap bereikt de heilig Bloed kapel pas tegen de avond, zo lang is de weg die de stoet moet afleggen. En daar blijft het niet bij! De vijftiendaagse devotieperiode voorziet dagelijks een ommegang langs hetzelfde parcours, een processie die nu aanvangt om 5u, om beurten uitgevoerd door de geestelijkheid van de diverse parochiekerken, de kloosterorden, de paters predikheren, de augustijnen, de karmelieten en de recolletten. De begijnen nemen de eerste en de laatste dag voor hun rekening.

 

 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Auteur van 'De Kronieken van de Westhoek'

Related Articles & Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *